Směrnice

Nový návrh směrnic předložený představenstvem:

                účetních dokladů: Smernice-2-kontrola účetních dokladů.doc

  • směrnice č. 3 - D O M O V N Í Ř Á D: Smernice-3- domovní řád.doc
  • směrnice č. 4/2014 - základní zásady postupu při provádění stavebních úprav, oprav a

                údržby v bytech a způsob jejich úhrady: Smernice-4-stavební úpravy.doc

  • směrnice č. 5/2014 - výše úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve

                prospěch jednotlivého člena družstva: Smernice-5-poplatky.doc