Dokumenty ke stažení

Pozvánky (Pozvánky na členské schůze družstva)

Stanovy družstva (Kompletní stanovy družstva) 

Směrnice (Směrnice upravující fungování družstva)

Evidence (Doklady k evidenci osob atd.)

Stavební doklady (Formuláře a podklady ke stavebním úpravám v rámci družstva)

Ostatní (Ostatní dokumentace, plné moci atd.)