Registrace nového uživatele

Návod:

1. vyplňte veškeré požadované informace uvedené ve formuláři

POZOR:

Bez řádného vyplnění celého jména a příjmení do kolonky Jméno nebude Vaše registrace uznána!

Uvedené jméno se musí shodovat se seznamem členů družstva jinak Vaše registrace nebude uznána!

2. zadejte libovolné prozatimní heslo (platné pouze pro potvrzení registrace). 

POZOR:

Hesla jako jsou 1234, heslo1, atd.. budou automaticky zamítnuta administrátorem stránek jako nebezpečná! Heslo musí obsahovat minimálně 6 znaků, z nichž minimálně jeden bude formou písmene.

3. Vaše žádost bude posouzena do 72 hodin představenstvem družstva. Bude-li Vás přístup oprávněný, obdržíte potvrzení schválení přístupu e-mailem. V případě nesouladu uvedeného jména se seznamem členů družstva můžete být vyzvání k doložení adresy bydliště vázané na členský podíl v družstvu.

4. Vaše heslo bude následně administrátorem změněno na zabezpečené, které Vám bude vydáno proti podpisu v kanceláři družstva v úředních hodinách. 

V případě potíží s registrací se prosím obracejte na Administrátora stránek na uvedených kontaktech.  

Upozornění:

Registrací uživatele do sekce neveřejné části vyslovuje uvedený uživatel výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů provozovateli těchto stránek v souladu s Nařízení Evropské unie 2016/679, jsou-li tyto vyžadovány nebo poskytovatelem služby poskytující prostor pro vytvoření těchto stránek shromažďovány.

Zejména pak vyslovuje výslovný souhlas s evidencí a zpracováním informací o jménu a příjmení uživatele, adresy bydliště vázané na členský podíl v družstvu a emailové adresy uživatele. Uvedené údaje budou použity zejména pro ověření nároku uživatele na zpřístupnění přístupu do uvedené sekce stránek.