POZVÁNKA na 9. členskou schůzi Bytového družstva Bellušova 1821-1822-1823, která se koná dne 17. září 2019, od 19,00 hodin

17.09.2019 19:00

Bytové družstvo Bellušova 1821-1822-1823 se sídlem Bellušova 1823/45, 155 00 Praha 5, IČ: 02797917

POZVÁNKA

na 9. členskou schůzi Bytového družstva

 Bellušova 1821-1822-1823, která se koná

dne 17. září 2019, od 19,00 hodin

v kinosále Základní školy

Bronzová 2027, 155 00 Praha 5

 

Program:

  1. Zahájení 9. členské schůze Bytového družstva Bellušova 1821-1822-1823, volba mandátové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu členské schůze
  2. Seznámení s dosavadním průběhem bodu č. 4 členské schůze č. 8 (výstavba vlastní kotelny).
  3. Projednání a schválení dalšího postupu představenstva v navrhované realizaci výstavby vlastní plynové kotelny.
  4. Různé a závěrečná diskuse
  5. Závěr 9. členské schůze Bytového družstva Bellušova 1821-1822-1823.

 

Diskuze k jednotlivým, projednávaným bodům členské schůze bude probíhat vždy průběžně a v souvislosti s projednávaným bodem.

 

Vzhledem k důležitosti navrhovaných bodů programu by si všichni členové družstva měli zajistit svoji účast nebo zastoupení.

 

Pozvánka je zveřejněna na webových stránkách Bytového družstva Bellušova

1821-1822-1823 na adrese:

www.bdbellusova.cz.

 

 

 

Jaroslava Kočiová, v. r.

předsedkyně představenstva

Bytového družstva Bellušova 1821-1822-1823

pozvánka ke stažení: Pozvánky (Pozvanka na 9. clenskou schůzi BD Bellušova.doc)