POZVÁNKA na 12. členskou schůzi Bytového družstva Bellušova 1821-1822-182

28.03.2023 18:00

Bytové družstvo Bellušova 1821-1822-1823

se sídlem Bellušova 1823/45, 155 00 Praha 5 IČ: 02797917

 

POZVÁNKA
na 12. členskou schůzi Bytového družstva Bellušova 1821-1822-1823, která se koná

dne 28. března 2023, od 18,00 hodin

kinosále Základní školy Bronzová 2027, 155 00 Praha 5 Program:

  1. Zahájení12.členskéschůzeBytovéhodružstvaBellušova1821-1822-1823, volba mandátové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu členské schůze

  2. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2022

  3. Zpráva o činnosti představenstva a kontrolní komise Bytového družstva Bellušova 1821-1822-1823.

  4. Informaceostavufinancídružstva

  5. Projednáníaschváleníinvestičníakcevroce2023-2024(venkovnížaluzie, stříšky nad vchody, elektroinstalace ve společných prostorech, podlahy ve sklepních prostorech), výměna vodoměrů a měřičů tepla a teplé vody

  6. Různéazávěrečnádiskuse

  7. Závěr 12. členské schůze Bytového družstva Bellušova 1821-1822-1823

Diskuze k jednotlivým, projednávaným bodům členské schůze bude probíhat vždy průběžně a v souvislosti s projednávaným bodem.

Pozvánka a předběžné informace k bodům programu pro jednání 12. členské schůze jsou zveřejněny na webových stránkách Bytového družstva Bellušova 1821-1822- 1823 na adrese:

www.bdbellusova.cz

Jaroslava Kočiová, v. r.
předsedkyně představenstva
Bytového družstva Bellušo
va 1821-1822-1823

Tištěná podoba pozvánky včetně všech příloh je k dispozici pro stažení zde:  Pozvánky