POZVÁNKA na 10. členskou schůzi Bytového družstva

31.03.2020 19:00

 

 

Bytové družstvo Bellušova 1821-1822-1823

se sídlem Bellušova 1823/45, 155 00 Praha 5

IČ: 02797917

__________________________________________________________________________

      POZVÁNKA

na 10. členskou schůzi Bytového družstva

 Bellušova 1821-1822-1823, která se koná

dne 31. března 2020, od 19,00 hodin

v kinosále Základní školy

Bronzová 2027, 155 00 Praha 5

 

Program:

 

1.    Zahájení 10. členské schůze Bytového družstva Bellušova 1821-1822-1823, volba mandátové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu členské schůze

 

2.    Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019

 

3.    Zpráva o činnosti představenstva a kontrolní komise Bytového družstva Bellušova 1821-1822-1823.

 

4.    Fondy družstva – informace o stavu financí družstva.

 

5.    Projednání, financování a schválení investičního záměru (výtahy, elektroinstalace společných prostor domu)

 

6.    Různé a závěrečná diskuse

 

7.     Závěr 10. členské schůze Bytového družstva Bellušova 1821-1822-1823.

 

 

Diskuze k jednotlivým, projednávaným bodům členské schůze bude probíhat vždy průběžně a v souvislosti s projednávaným bodem.

 

Vzhledem k důležitosti navrhovaných bodů programu by si všichni členové družstva měli zajistit svoji účast nebo zastoupení.

 

 

Pozvánka je zveřejněna na webových stránkách Bytového družstva Bellušova

1821-1822-1823 na adrese: www.bdbellusova.cz.

 

 

Jaroslava Kočiová, v. r.

předsedkyně představenstva

Bytového družstva Bellušova 1821-1822-1823

 

plné znění pozvánky ke stažení na adrese: Pozvánky